Australië

Studeren aan de University of Western Australia

Onderwijs in Australië

In Australië kennen ze net als wij de bachelor-masterstructuur (bama-structuur). Het schooljaar is anders ingedeeld dan in België en begint in februari.

Opleidingen in Australië

Er zijn 41 universiteiten in Australië. Net als in België kennen ze bachelor- en masteropleidingen. De gemiddelde duur van een bacheloropleiding is 3 jaar. Als je na je bachelor een vierde jaar wilt doen bieden veel universiteiten een 'Honours Degree'. In dit honours jaar is veel aandacht voor onderzoek en statistiek.

De masteropleidingen in Australië duren gemiddeld 1,5 jaar. Het is ook mogelijk om een deel van een master te volgen en toch een diploma mee naar huis te nemen. Dit zijn de zogeheten Graduate Certifcate en Graduate Diploma opleidingen.

Je kunt ook één of twee semesters vakken volgen aan een Australische universiteit als onderdeel van je studie in België. Dit wordt wel study abroad genoemd en kan zowel op bachelor- als op masterniveau.

Het onderwijs is een mix van hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie. Studenten worden gestimuleerd om actief aan discussies en (groeps)projecten mee te doen.

Academisch jaar

De meeste Australische universiteiten hebben een semestersysteem. Dit wil zeggen dat ieder studiejaar bestaat uit twee semesters. Slechts enkele universiteiten werken met een trimestersysteem. De semesters lopen van februari tot juni en van juli tot november. Verder is er op veel plekken de mogelijkheid om een zomercursus te doen. De Australische universiteiten nemen het hele jaar studenten aan, wat in principe betekent dat er geen deadline voor de aanmelding is. Omdat er allerlei praktische zaken geregeld moeten worden, raden we je echter toch aan om de aanmelding minimaal 5 maanden voor de start van het semester op te starten.

Engels

Als internationale student ben je in de meeste gevallen verplicht om een Engelse taaltest te doen. De taaltesten die geaccepteerd worden zijn de TOEFL test (Test Of English as a Foreign Language) en de IELTS test (International English Language Testing System). Beide zijn internationaal erkende testen en je kunt je online hiervoor aanmelden. Op de TOEFL en IELTS sites zelf kun je alvast een proeftest doen zodat je goed bent voorbereid voor de test zelf. Bij een aantal van de universiteiten waar wij mee samenwerken, hoef je geen test te doen als je een goed eindcijfer hebt gehaald op het secundair onderwijs.

Studierichtingen

In Australië kun je via KILROY opleidingen volgen in de onderstaande studierichtingen.

Meer informatie over Australië?
Contacteer ons
Contact